.

57a - Wolseley 1500 (1958 - 61)

*1 - Blass-gelb-grün, goldene Bemalung, graue Plastikräder (selten)

2 - Blass-gelb-grün, silberne Bemalung, graue Plastikräder

3 - Blass-grün, silberne Bemalung, graue Plastikräder

4 - Blass-grau, silberne Bemalung, graue Plastikräder (selten)

(Bild: eigene Sammlung)

Nr. 56 Alle Nummern Nr. 58